توضیحات محصول

درایر هوا فشرده وسیله ایست که بخار را از هوای فشرده حذف می کند. درایر هوا معمولا در بعد وسیعی از صنایع با قابلیت های فراوان کاربرد دارند. فرآیند فشرده سازی هوا آلاینده های موجود در هوا را تغلیظ می کند که شامل بخار آب هم می شود. همین نقطه شبنم موجود در هوای فشرده را نسبت به هوای آزاد افزایش می دهد که آنها را به سمت لوله های پائین کمپرسور هدایت می کند. آب بیش از اندازه در کمپرسورهای هوا به شکل مایع و یا بخار می تواند و مشکلات زیادی را برای کاربرکمپرسور ایجاد کند که شامل یخ زدن خطوط خروجی، از بین بردن تدریجی لوله ها و تجهیزات، از کار افتادن ابزار کنترل پروسه ی پنوماتیک، گرفتگی فرآیندها و محصولات و غیره می شود. انواع متعددی از درایرهای هوای کمپرسور وجود دارد که معمولا عملکرد آنها به وسیله ی قطره های شبنم (آب) توضیح داده می شود.

خشک کننده های جذبی(درایر جذبی):
این سری محصولات شامل دو برج مجزا که هرکدام حاوی مواد جذب کننده رطوبت می باشند بوده و هوای تولید شده توسط شیرهای سولنوئیدی و یک کنترلر دیجیتالی جهت جذب و جداسازی رطوبت به تناوب به هر یک از این دو برج وارد شده و پس از رسیدن به نقطه شبنم مورد طراحی، آماده مصرف خط هوای فشرده می شود.

خشک کننده های تبریدی(درایرهای تبریدی):
این نوع درایرها که کاربرد فراوانی در صنعت هوای فشرده دارند با استفاده از فرآیند سرد سازی هوای تولید شده باعث می شوند تا رطوبت معلق در هوای تولید شده به راحتی در مسیر جداسازی این دستگاه قرار گرفته و نقطه شبنم هوا را به حد استاندارد پایین آورده و در حقیقت هوا را عاری از رطوبت می نماید. گاز استفاده شده در این سیستم جهت سرد سازی سیال از گازهای مجاز توسط استانداردهای ایزو محیط زیست انتخاب شده و زمان بسیار زیادی تا شارژ مجدد آن مصروف می گردد. عدم استفاده از فیلترهای جذب غبار در این سیستم، حجم کمتر دستگاه، هزینه های پایین تر آن در نگهداری و سرویس این دستگاه ها باعث شده تا مصرف این سری محصولات به طرز چشمگیری در صنایع مختلف مشهود گردد.

برای خدمات پس از فروش با ما همراه شوید!